Inwoners

 • Afspraak maken

  U kunt direct een afspraak maken

  Om onderstaande te regelen

 • Melding maken

  Meldpunt openbare ruimte

  Een gat in het wegdek, hinderlijk overhangend groen, kapot straatmeubilair of speeltoestel, zwerfafval, een verstopte straatkolk, een kapotte afvalcontainer, ongediertebestrijding (op openbaar terrein), of kapotte straatverlichting? Wij verhelpen het probleem graag, wanneer u er melding van maakt.

  Ik doe een melding!

 • Openingstijden

  Gemeentehuis: maandag - vrijdag 8:30 - 12:30 uur

  Extra openingstijden Burgerzaken:
  woensdag 13:30 - 15:00 uur, 15:00 - 16:00 uur alleen op afspraak, donderdag 17:30 - 19:00 uur.

  Extra openingstijden VROM: 
  donderdag 17:30 - 19:00 uur alleen op afspraak.

  LET OP: donderdagavond 18 december is er geen avondopenstelling!

 • Afvalwijzer

  De afvalinzameling wordt verzorgd door Dar te Nijmegen. Ook de inzamelingsinformatie wordt door Dar verzorgd. Op www.dar.nl kunt u door het intypen van uw postcode en huisnummer uw persoonlijke afvalwijzer bekijken en ook printen. De afvalwijzer maakt duidelijk op welke dagen het afval bij u wordt opgehaald.

 • Digitale gemeentegids

  In de digitale gemeentegids vindt u adresgegevens van verenigingen, stichtingen en instellingen in de gemeente. Ook kunt u daar uw eventuele wijziging of nieuwe aanmelding aangeven. Naast deze digitale versie, verschijnt eens per jaar een papieren versie. Deze wordt huis-aan-huis verspreid. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar gemeente@ubbergen.nl.

 • Thema websites

  Hieronder vindt u links naar belangrijke themawebsites van de gemeente.

  • MUG verkiezingen: informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en het naamgevingsreferendum van 19 november 2014.
  • MUG herindeling: informatie rondom de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek per 1-1-2015.
  • MUG aan zet: informatie over hoe de MUG-gemeenten zich voorbereiden op de 3 decentralisaties in het Sociale Domein.
  • Centrumplan Groesbeek: informatie over het grootste bouwproject in de geschiedenis van Groesbeek.

   

Geboorte, huwelijk en overlijden

Snelmenu