Inwoners

 • Afspraak maken

  U kunt direct een afspraak maken

  Om onderstaande te regelen

 • Melding maken

  Meldpunt openbare ruimte

  Een gat in het wegdek, hinderlijk overhangend groen, kapot straatmeubilair of speeltoestel, zwerfafval, een verstopte straatkolk, een kapotte afvalcontainer, ongediertebestrijding (op openbaar terrein), of kapotte straatverlichting? Wij verhelpen het probleem graag, wanneer u er melding van maakt.

  Ik doe een melding!

 • Openingstijden

  Gemeentehuis:  maandag - vrijdag 9:00 tot 17:00 uur
  Burgerzaken:  maandag - vrijdag 9:00 tot 12:00, maandag 17:00 tot 19:00 uur (niet voor erkenning, geboorteaangifte en ondertrouw)
  Sociale Zaken, Inloopspreekuur voor aanvragen: maandag - vrijdag 10:00 -11:00 uur
  WMO-loket: maandag - vrijdag 9:00 tot 12:00 uur op afspraak: tel. 39 96 222
  Omgevingsloket: maandag - vrijdag 9:00 tot 12:00 uur
  Gemeentewerf: maandag - vrijdag 13:00 tot 16:00 uur (afgifte klein chemisch afval - wit/bruingoed)

 • Afvalwijzer

  De afvalinzameling wordt verzorgd door Dar te Nijmegen. Ook de inzamelingsinformatie wordt door Dar verzorgd. Op www.dar.nl kunt u door het intypen van uw postcode en huisnummer uw persoonlijke afvalwijzer bekijken en ook printen. De afvalwijzer maakt duidelijk op welke dagen het afval bij u wordt opgehaald.

 • Digitale gemeentegids

  In de digitale gemeentegids vindt u adresgegevens van verenigingen, stichtingen en instellingen in de gemeente. Ook kunt u daar uw eventuele wijziging of nieuwe aanmelding aangeven. Tot er een nieuwe gemeentegids komt, gelden de oude gemeentegidsen van Millingen ad Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Naast deze digitale versie, verschijnt eens per jaar een papieren versie. Deze wordt huis-aan-huis verspreid. Wilt u deze ontvangen? Geef dan aan welke gemeentegids u wilt ontvangen en mail naar gemeente@groesbeek.nl.

 • Thema websites

  Hieronder vindt u links naar belangrijke themawebsites van de gemeente.

   

Geboorte, huwelijk en overlijden

Snelmenu