Inwoners

 • Afspraak maken

  U kunt direct een afspraak maken

  Om onderstaande te regelen

 • Melding maken

  Meldpunt openbare ruimte

  Een gat in het wegdek, hinderlijk overhangend groen, kapot straatmeubilair of speeltoestel, zwerfafval, een verstopte straatkolk, een kapotte afvalcontainer, ongediertebestrijding (op openbaar terrein), of kapotte straatverlichting? Wij verhelpen het probleem graag, wanneer u er melding van maakt.

  Ik doe een melding!

 • Openingstijden

  Gemeentehuis:  maandag - vrijdag 9:00 tot 17:00 uur
  Burgerzaken:  maandag - vrijdag 9:00 tot 12:00, maandag 17:00 tot 19:00 uur (niet voor erkenning, geboorteaangifte en ondertrouw)
  Sociale Zaken, Inloopspreekuur voor aanvragen: maandag - vrijdag 10:00 -11:00 uur
  WMO-loket: maandag - vrijdag 9:00 tot 12:00 uur op afspraak: tel. 39 96 222
  Omgevingsloket: maandag - vrijdag 9:00 tot 12:00 uur
  Gemeentewerf: maandag - vrijdag 13:00 tot 16:00 uur (afgifte klein chemisch afval - wit/bruingoed)

 • Afvalwijzer

  De afvalinzameling wordt verzorgd door Dar te Nijmegen. Ook de inzamelingsinformatie wordt door Dar verzorgd. Op www.dar.nl kunt u door het intypen van uw postcode en huisnummer uw persoonlijke afvalwijzer bekijken en ook printen. Ook vindt u daar de complete informatie over de afvalinzameling. U komt in het inlogscherm voor uw postcode door te klikken op afvalinzameling.

 • Digitale gemeentegids

  In de digitale gemeentegids, uitgegeven door FMR producties te Den Helder, vindt u adresgegevens van verenigingen, stichtingen en instellingen in de gemeente. Dit is een extra service die de gemeente aan haar inwoners verleent en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. U kunt uw vereniging, stichting of  instelling er in op laten nemen door het mutatieformulier op deze site in te vullen. Ook kunt u daar uw eventuele wijziging doorgeven. Naast deze digitale versie, verschijnt eens per jaar een papieren versie. Deze wordt huis-aan-huis verspreid. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar voorlichting@groesbeek.nl.

   U kunt ook de papieren versie als E-book doorbladeren.

 • Thema websites

  Hieronder vindt u links naar belangrijke themawebsites van de MUG-gemeenten.

  • MUG verkiezingen: informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en het naamgevingsreferendum van 19 november 2014.
  • MUG herindeling: informatie rondom de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek per 1-1-2015.
  • MUG aan zet: informatie over hoe de MUG-gemeenten zich voorbereiden op de 3 decentralisaties in het Sociale Domein.
  • Centrumplan Groesbeek: informatie over het grootste bouwproject in de geschiedenis van Groesbeek.

   

Geboorte, huwelijk en overlijden

Snelmenu